Komórka 512 770 192

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,2,0,0,1,0,2,0,1
Suma numerów: 34

512770191, 512770193