Komórka 512 770 194

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,1,1,0,2,0,1
Suma numerów: 36

512770193, 512770195