Komórka 512 771 011

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,4,1,0,0,1,0,2,0,0
Suma numerów: 25

512771010, 512771012