Komórka 512 771 293

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,1,0,1,0,2,0,1
Suma numerów: 37

512771292, 512771294