Komórka 512 771 295

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,2,0,2,0,1
Suma numerów: 39

512771294, 512771296