Komórka 512 771 323

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,2,0,1,0,2,0,0
Suma numerów: 31

512771322, 512771324