Komórka 512 771 324

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,1,1,1,0,2,0,0
Suma numerów: 32

512771323, 512771325