Komórka 512 771 380

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,1,0,1,0,2,1,0
Suma numerów: 34

512771379, 512771381