Komórka 512 771 392

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,1,0,1,0,2,0,1
Suma numerów: 37

512771391, 512771393