Komórka 512 771 484

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,2,1,0,2,1,0
Suma numerów: 39

512771483, 512771485