Komórka 512 771 534

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,1,2,0,2,0,0
Suma numerów: 35

512771533, 512771535