Komórka 512 771 610

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,3,1,0,0,1,1,2,0,0
Suma numerów: 30

512771609, 512771611