Komórka 512 771 662

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,2,2,0,0
Suma numerów: 37

512771661, 512771663