Komórka 512 771 674

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,1,1,1,3,0,0
Suma numerów: 40

512771673, 512771675