Komórka 512 771 827

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,0,3,1,0
Suma numerów: 40

512771826, 512771828