Komórka 512 771 929

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,0,2,0,2
Suma numerów: 43

512771928, 512771930