Komórka 512 772 183

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,1,0,1,0,2,1,0
Suma numerów: 36

512772182, 512772184