Komórka 512 772 215

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,3,0,0,2,0,2,0,0
Suma numerów: 32

512772214, 512772216