Komórka 512 772 252

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,4,0,0,2,0,2,0,0
Suma numerów: 33

512772251, 512772253