Komórka 512 772 331

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,2,0,1,0,2,0,0
Suma numerów: 31

512772330, 512772332