Komórka 512 772 380

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,2,1,0,1,0,2,1,0
Suma numerów: 35

512772379, 512772381