Komórka 512 772 478

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,1,1,0,3,1,0
Suma numerów: 43

512772477, 512772479