Komórka 512 772 567

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,2,1,3,0,0
Suma numerów: 42

512772566, 512772568