Komórka 512 772 577

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,2,0,4,0,0
Suma numerów: 43

512772576, 512772578