Komórka 512 772 627

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,0,1,1,3,0,0
Suma numerów: 39

512772626, 512772628