Komórka 512 772 628

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,0,1,1,2,1,0
Suma numerów: 40

512772627, 512772629