Komórka 512 772 629

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,0,1,1,2,0,1
Suma numerów: 41

512772628, 512772630