Komórka 512 772 719

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 41

512772718, 512772720