Komórka 512 772 724

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,1,1,0,3,0,0
Suma numerów: 37

512772723, 512772725