Komórka 512 773 111

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,4,1,1,0,1,0,2,0,0
Suma numerów: 28

512773110, 512773112