Komórka 512 773 158

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,2,0,2,1,0
Suma numerów: 39

512773157, 512773159