Komórka 512 773 335

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,3,0,2,0,2,0,0
Suma numerów: 36

512773334, 512773336