Komórka 512 773 547

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,2,0,3,0,0
Suma numerów: 41

512773546, 512773548