Komórka 512 773 549

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,2,0,2,0,1
Suma numerów: 43

512773548, 512773550