Komórka 512 773 672

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,1,1,3,0,0
Suma numerów: 40

512773671, 512773673