Komórka 512 773 772

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,1,0,4,0,0
Suma numerów: 41

512773771, 512773773