Komórka 512 773 795

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,2,0,3,0,1
Suma numerów: 46

512773794, 512773796