Komórka 512 773 827

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,0,1,0,3,1,0
Suma numerów: 42

512773826, 512773828