Komórka 512 773 847

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,1,0,3,1,0
Suma numerów: 44

512773846, 512773848