Komórka 512 773 859

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,2,0,2,1,1
Suma numerów: 47

512773858, 512773860