Komórka 512 773 897

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,1,0,3,1,1
Suma numerów: 49

512773896, 512773898