Komórka 512 773 917

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 42

512773916, 512773918