Komórka 512 774 011

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,3,1,0,1,1,0,2,0,0
Suma numerów: 28

512774010, 512774012