Komórka 512 774 016

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,1,1,1,2,0,0
Suma numerów: 33

512774015, 512774017