Komórka 512 774 043

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,1,2,1,0,2,0,0
Suma numerów: 33

512774042, 512774044