Komórka 512 774 171

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,3,1,0,1,1,0,3,0,0
Suma numerów: 35

512774170, 512774172