Komórka 512 774 296

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,1,1,1,2,0,1
Suma numerów: 43

512774295, 512774297