Komórka 512 774 311

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,3,1,1,1,1,0,2,0,0
Suma numerów: 31

512774310, 512774312