Komórka 512 774 329

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,1,1,0,2,0,1
Suma numerów: 40

512774328, 512774330