Komórka 512 774 383

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,2,1,1,0,2,1,0
Suma numerów: 40

512774382, 512774384